CHANNEL REFERENCES IN HOUDINI

Tư duy procedural modeling là bước đầu cơ bản cũng như dễ dàng tiếp cận giúp chúng ta có thể hiểu được cách thức tương tác bên trong hệ thống của Houdini. Ở bài này, các bạn sẽ được tìm hiểu về Channel References, cách thức hoạt động so sánh với việc liên kết giá trị như Xpresso bên Cinema 4D ra sao cũng như hiệu quả mang lại là gì để có thể giúp chúng ta tạo ra những thiết lập thú vị cho sản phẩm.