HOW TO BECOME A BETTER MOTION DESIGNER

Tìm kiếm giá trị của bản thân hay thể hiện tiếng nói nghệ thuật luôn là một vấn đề trắc trở đối với các bạn trẻ làm việc trong lĩnh vực sáng tạo. Đặc biệt Motion Design là một thế giới rộng lớn chứa đựng nhiều sự kì diệu nhưng kèm theo là những trào lưu hỗn độn dễ khiến cho chúng ta đánh mất một nền tảng vững vàng, lao theo một vài xu hướng và lãng phí quãng thời gian để có thể đầu tư cho một tương lai dài hạn. Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ một cách chân thực những câu chuyện nhỏ trong quá trình định hướng của mình cũng như Freaky Motion từ những thời điểm đầu cho đến những sản phẩm ngày hôm nay. Không có con đường tắt đến thành công, chúng ta cần học cách để tồn tại thật hiệu quả, truyền cảm hứng sáng tạo cũng như ý chí nghệ thuật của bản thân.