18319257_10208979040699911_7601916087750178939_o.jpg

Anh Nguyễn Hoàng Anh, Người sáng lập Freaky Motion

Tốt nghiệp ở Úc với kinh nghiệm làm việc cho các studio có tiếng trong lĩnh vực 3D Motion Design và VFX, Hoàng Anh trở về Việt Nam, sáng lập nên công ty Freaky Motion. 
Với kinh nghiệm hơn 8 năm, anh Hoàng Anh khao khát phát triển lĩnh vực 3D Motion Design mạnh mẽ tại quê nhà.

Portfolio


Ngoài việc chia sẻ kiến thức, chúng tôi cũng là những người làm nghề. Nếu bạn có dự án cần chúng tôi tư vấn và phát triển, đừng ngại liên hệ với chúng tôi.

General Enquiries: hi@hybrid-io.com

SOCIAL
Facebook
Instagram