INTRO TO ATTRIBUTES IN HOUDINI

Hiểu và kiểm soát được Attributes trong Houdini là một trong những bước khởi đầu quan trọng của người học. Khi nắm được hệ thống này thì chúng ta có thể điều khiển lượng dữ liệu của vật thể và tạo ra những hệ thống thiết lập được điều khiển hoàn toàn một cách dễ dàng. Trong bài này, chúng ta sẽ cùng phân tích trên hệ thống của Cinema 4D và truyền tải phần thông tin đó sang bên Houdini và cùng bắt đầu với những dòng VEX code đơn giản mà vô cùng hiệu quả.