How to become a better Motion Designer

Tìm kiếm giá trị bản thân hay học cách để tiếng nói của mình được thể hiện rõ ràng luôn là một trong những vấn đề của những bạn trẻ đi trong ngành sáng tạo. Đặc biệt với Motion Design, một thế giới của sự rộng mở cũng tiềm ẩn những sự lẫn lộn khiến chúng ta đánh mất những quãng thời gian quan trọng cho việc đầu tư phát triển một định hướng đúng đắn. Trong bài này, mình sẽ chia sẻ những quan điểm cá nhân một cách chân thực về con đường định hướng của mình cũng như của Freaky Motion từ những ngày đầu cho tới những sản phẩm hiện tại. Những câu chuyện nhỏ để giúp cho các bạn có được một cái nhìn thực sự rõ ràng hơn về thế giới mà chúng ta chọn lựa để sống, học cách làm việc thật hiệu quả để có thể truyền được cảm hứng cũng như tiếng nói nghệ thuật của bản thân.